Muhalefete muhalefet etmek

“Muhalefete muhalefet etmek” denilen şey aslında kendini muhalif olarak tanımlayan aktörlerin mevcut iktidar ilişkilerini yeniden üretmelerine karşı çıkıp muhalif olarak sınıflandırılan aktörlerle iktidar denilen aktörler…