Mavi Defter, geniş anlamda solun, özel olarak da Marksist analizlerin ağırlıkta olduğu bir tartışma mecrası ve bu alana katkıda bulunmak isteyenlerin yazdığı bir blog.

Türkiye’de ve dünyada gündem baş döndürücü bir hızla değişirken her bir konu, genellikle birbirine benzer karşıtlıklar kurularak tartışılıyor. Ekonomi yorumlarından dış politika değerlendirmelerine, Türkiye siyasetinden olası demokratikleşme sürecinin nasıl gerçekleşeceğine dair tartışmaların hemen hepsinde tartışmayı boğan kamplar solu ve birikimini görmezden gelmeyi ya da küçümsemeyi adet edinmiş bulunuyorlar. Bu kalıbı değiştirmek için böyle bir platforma ihtiyaç var.

Mavi Defter‘deki değerlendirmeler arasında uzun değerlendirme, analiz ve tartışmaların yer aldığı yazılar; kısa güncel değerlendirme ve yorumlar ile belirli konularda süreç takibini içeren minima metinler; görsel değerlendirme, tartışma odalarını ve podcast kayıtlarını içeren video-analizler ve güncel konularda derinlemesine ve kapsamlı görüşleri içeren röportajlar yer alıyor. Zaman zaman çevirilere de yer vererek defterimizdeki yorum alanını ayrıca genişletmeye çalışacağız.

Blog adını 1917’de Lenin’in ceketinin cebinde taşıdığı mavi defterden alıyor. O defterde Devlet ve Devrim broşürünün taslağı yer almaktaydı. Yakıcı sorunlarla uğraşan Lenin bir yandan da etrafındaki tartışmalardan geri durmuyordu.

Kısacası Mavi Defter, kriz ve çöküş anlarında değerlendirmeyi ve düşünmeyi inadına sürdürmenin sembollerinden birine dönüştü; bu siteye sunulan katkılar da güncele odaklanan dönüştürücü bir not alma, yazma, paylaşma ve değiştirme isteğini ifade ediyorlar.