Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü (17 Nisan) vesilesiyle, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, akademisyen Özgür Müftüoğlu ve gazeteci Hakkı Özdal, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddeti, sağlıkta özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamalarını ve tabip odalarındaki kongre sürecini konuştu.

Bu içeriği paylaş: