Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı.

Açıklanan verilerin güvenilirliği tartışıladursun, mevcut seriyi takip etsek dahi fiyat artışlarının sürdüğünü görüyoruz. Özellikle alt gelir gruplarının tüketim sepetinde büyük yer kaplayan ulaşım ve gıda harcamalarına bakıldığında bunun yıllık %54 ortalama rakamını aştığını, sırasıyla %75 ve %64’e ulaştığını görüyoruz.

Enflasyondaki bu artış hemen akla asgari ücretin durumunu getiriyor. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara’nın paylaştığı aşağıdaki grafik gıda fiyatları artışı karşısında asgari ücretin eridiğini gösteriyor.

Hakan Kara’nın Twitter iletisi, 03.03.2022. Erişim: https://twitter.com/ali_hakan_kara/status/1499295823557009411/photo/1

Önümüzdeki dönem için öncelikli gündemlerden biri asgari ücretin yeniden artırılması olmalıdır. Aksi halde bu büyük yük çalışanların üzerinde kalmaya devam edecek.

Doç.Dr. Ümit Akçay, 2017'den bu yana Berlin School of Economics and Law'da ders vermektedir. Akçay, Finansallaşma, Borç Krizi ve Çöküş: Küresel Kapitalizmin Geleceği (Ankara: Notabene, 3. baskı, 2019) kitabının ortak yazarı ve Para, Banka, Devlet: Merkez Bankası Bağımsızlaşmasının Ekonomi Politiği (İstanbul: SAV, 2009) ile Kapitalizmi Planlamak: Türkiye’de Planlamanın ve Devlet Planlama Teşkilatının Dönüşümü (İstanbul: SAV, 2007) kitaplarının yazarıdır.

Bu içeriği paylaş: