Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı.

Açıklanan verilerin güvenilirliği tartışıladursun, mevcut seriyi takip etsek dahi fiyat artışlarının sürdüğünü görüyoruz. Özellikle alt gelir gruplarının tüketim sepetinde büyük yer kaplayan ulaşım ve gıda harcamalarına bakıldığında bunun yıllık %54 ortalama rakamını aştığını, sırasıyla %75 ve %64’e ulaştığını görüyoruz.

Enflasyondaki bu artış hemen akla asgari ücretin durumunu getiriyor. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara’nın paylaştığı aşağıdaki grafik gıda fiyatları artışı karşısında asgari ücretin eridiğini gösteriyor.

Hakan Kara’nın Twitter iletisi, 03.03.2022. Erişim: https://twitter.com/ali_hakan_kara/status/1499295823557009411/photo/1

Önümüzdeki dönem için öncelikli gündemlerden biri asgari ücretin yeniden artırılması olmalıdır. Aksi halde bu büyük yük çalışanların üzerinde kalmaya devam edecek.

Bu içeriği paylaş: